Regulamin sklepu

Sklep internetowy, działający pod adresem sklepparalotnie.pl prowadzony jest przez firmę:

 

Air Sport
ul. Strążyska 13
34-500 Zakopane
NIP: 736 120 38 05

Regon: 361903030 

info(@)air-sport.pl


Nr rachunku bankowego: 
Air Sport
ul. Strążyska 13
34-500 Zakopane
ING Bank Śląski S.A.
43 1050 1474 1000 0092 1282 6516
 

Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepparalotnie.pl, prowadzony jest przez firmę Air Sport NIP: 736 120 38 05, z siedzibą w Zakopanem, ul. Strążyska 13.

Najważniejsze punkty regulaminu:

 • Wszystkie podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT

 • Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy lub e-mailem: info@air-sport.pl

 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych oraz numeru telefonu umożliwiającego ewentualną weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.

 • Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem  spedycji. Dowód zakupu- Faktura lub paragon  jest dołączany do przesyłki.

 • Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem - przedpłatą, za pobraniem przy odbiorze przesyłki oraz drogą elektroniczną poprzez Przelewy24.pl.

 • W terminie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny. (patrz dział Reklamacje i zwroty)

 • Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Pełna treść regulaminu:

 1. Postanowienia ogólne

 2. Realizacja zamówienia

 3. Gwarancja zwrotu towaru i bezpieczna przesyłka

 4. Ochrona danych osobowych

 5. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, jak również pocztą elektroniczną na adres info@air-sport.pl Możliwe jest także pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną - listem poleconym.

 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.

 4. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail) momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).

 5. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji.

II. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

 2. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

 3. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty - każdorazowo podając przyczynę takiego działania.

 4. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

 5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy.

 6. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.

 7. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.

 8. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

  Przelewem na rachunek bankowy. 

  Dane do wpłaty: 
  Air Sport
  ul. Strążyska 13
  34-500 Zakopane

  ING Bank Śląski S.A.
  43 1050 1474 1000 0092 1282 6516

  Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.

  Przy odbiorze, czyli za pobraniem. Przesyłka wysyłana jest niezwłocznie po weryfikacji poprawności danych podanych w zamówieniu.
   

III. Gwarancja zwrotu towaru oraz bezpieczna przesyłka, Reklamacje

 1. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. 

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Air Sport ul.Strążyska 13, 34-500 Zakopane o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Na życzenie wyślemy Państwu drogą elektroniczną gotowy formularz do wypełnienia. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy nie zwracamy kosztów dostarczenia przesyłki do sklepu od klienta.

 5. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta. Pieniądze zwracane są w ciągu 14  dni  od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej. Jeżeli towar został wysłany na koszt sprzedawcy, od zwracanej wartości towaru zostaną potrącone poniesione przez sprzedawcę koszty przesyłki.

 6. Towar należy odesłać lub przekazać nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

 7. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w
  sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

 8. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą odesłać go na adres: Air Sport ul.Strążyska 13, 34-500 Zakopane. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 9. Reklamacje

Klienci, którzy złożyli w sklepie zamówienie, po wejściu w Panel klienta po zalogowaniu się na swoje konto mogą zgłosić reklamację do złożonego zamówienia. Taka możliwość dotyczy tylko klientów, którzy założyli w sklepie konto. Klienci którzy nie założyli w sklepie konta, a złożyli zamówienie nie mogą skorzystać z takiej formy napisania reklamacji. Klienci nie zarejestrowani wysyłają reklamację na adres info@air-sport.pl
 

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

 2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.

 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: Air Sport ul.Strążyska 13, 34-500 Zakopane.

 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.

 3. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej - w powitaniu.

 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby nie satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd .